مزون رمان در زمینه تولید لباس فعالیت می کند. این لوگو بصورت ترکیبی از حالت نوشتاری slot thailand و تصویری می باشد که بصورت همزمان حیطه فعالیتی مزون و همچنین نام برند depo 25 bonus 25 to x3 قابل خواندن باشد.