موسسه آموزشی تورال در حیطه کلاس های آموزشی کنکور فعالیت می کند. ایده ی اصلی لوگو بیانگر فعالیت این موسسه می باشد. در این لوگو از حرف “ت” استفاده شده است که هر کدام از نقطه ها به نوعی طراحی شده اند که بیانگر دانش اموز و معلم و دانش اموزها در کلاس باشند. هم چنین از تصویر کتاب در طرح کلی استفاده شده است. تلاش شده است تا ترکیب کتاب، حرف “ت” و ادمک به نوعی باشد که نشانگر لبخند و انتقال حس نشاط و ارامش به مخاطب را در کانسپت خود داشته باشد.