لوگوی استودیو گرافیک ویرا با الهام از اسم مجموعه. این لوگو با استفاده از ترکیب حروف انگلیسی vira با شکل روا نویس به صورت اتود دستی طراحی شده و سپس توسط نرم افزار ایلاستریتور طراحی شده است.